Contents

Præsentation af spole data

Faradays induktions lov: Formel for Faradays induktions lov Hvor N er antallet af viklinger. Ser man på Ohms lov der siger at Volt ∝ Ampere (Volt er proportionalt med Ampere), så må det også betyde at Watt’en (Volt × Amp) stiger med antal viklinger. Jeg havde forventet at impedansen og induktansen i spolen ville spille en større rolle. Dvs. at jeg har forventet at målingerne ville være mindre forudsigelige. Årsagen nok at frekvensen (max 2500 rpm), ca 41 Hz, ikke er stor nok til at gøre sig gældende. Dertil skal siges at jeg ikke har sat mig ordenligt ind i konsekvenserne af N gange Emf. Selv om det er et linær forhold så bliver effekten mærkbart relativt hurtig.

De tre nedenstående grafer viser henholdvis:

  1. Tre styk “Flux × N viklinger” linærer kurver der illustrere hvordan selv en lille ændring hurtigt bliver markant.
  2. Kun spoler med 5 meter kobbertråd er i inkluderet. Viser antal Watt (Volt × Amp) op ad Y i forhold til antal viklinger hen ad X.
  3. Spoler der har mindre end 100 viklinger eller har 5 meter kobbertråd. Viser antal Watt (Volt × Amp) op ad Y i forhold til antal viklinger hen ad X.

Herunder har jeg opstillet en graf der viser hvordan “N ×” udvikler sig relativt i forhold til 0.1, 0.2, 0.3. Graf for linær for af X gange

Det første der springer i øjnene er at spole nr 7og nr 12 skulle ligge lige så tæt som spole nr. 8 og nr. 9. Mellem spole nr. 8 og nr. 9 er 1,5 gang (0,114/0,076) watt, mens der mellem spole nr 7 og nr 12 er godt 17 gange (0,239/0,013). Der er ca. 4 viklinger til forskel hvilket ville give et forhold på 4 - 6 gange. Jeg har dog oplevet et ligende tilfælde hvor en spole havde en så dårlig performance at jeg valgte at vikle den om. Det mærkelige var at den begyndte at ændere sig i performance allerede da jeg begynde at pille tapen af spolen. I første omgang vil jeg forsøge at genskabe spole nr 12, men i en udgave som også har 49 viklinger og samme areal. Skulle den vise at væsenligt tættere på spole nr 7 dvs. inden for 1,5 - 2 gange vil jeg overveje at gen-vikle spole nr 12 for at se om det skulle have en effekt.

Update, d. 30/7-21: Den nye spole nr 12.1 viste sig at være mere effektiv end spole nr 7 med et forhold på (0,330 / 0,239) 1,38 gange, hvilket er lidt over det forventet med en vikling mere på spole 12.1 (50 viklinger) end på spole nr 7 (49 viklinger). Spole 12.1 har plader i kernen roteret 90 grader i forhold til spole nr 7. Min forståelse omkring effekten af pladernes orienteringen i kernen kunne være korrekt.

Spole nr 2 har 74 viklinger, men har (muligvis, jeg har ikke noteret længden i mine noter) også en længere tråd end 5 meter. Grunden den har lidt flere viklinger end spole nr 3 er at viklingerne er lagt på kryds og tværs. Hvilket jeg har forventet ville give mærkbare dårligere performance.

Комментарии